I

Увод

Божидар Кнежевић о историји

Реформе календара

Египат

Земља покрај Нила

Вечни дом мртвих Египћана

Хелада

Класична Атина: породица или заједница

Класична Атина: лице и наличје

Како су Грци победили бројније и богатије Персијанце

Перикле и демократија

Религија без догми и цркве

Криза полиса у IV веку

На корак до краја света – Александар на Хифасису

Рим

Рат који није вођен

Кориолан

Предности и ране римског освајања Италије

Подела власти у Римској републици

Цар филозоф

Морални аспект слободног времена у римској републици и царству

„Хлеба и игара“

 

Препоручени уџбеник (за наставу на друштвено-језичком смеру у гимназијама, али и за заинтересоване да обнове своје знање о овом периоду историје)

Advertisements