Рани нови век (од открића до револуција)

Сусрети континената

 1. Откриће
  1. Зашто Америка, а не Колумбија?
  2. Колумбова путовања за живота и после смрти
  3. Поређење шпанског и португалског приступа поморским експедицијама
 2. Освајање
  1. Највећи геноцид у историји човечанства
  2. Шта је било пресудно за уништење цивилизације Инка?
 3. Упознавање
  1. Шта су Европљани нашли у Америци?
  2. Када је злато било бог
  3. Жртвовања људи код Астека
 4. Удаљавање
  1. Одвођење робова из западне Африке у Америку
  2. Златни прах или како се најбогатија краљевска породица у Европи преселила под шатор
  3. Реакција Јапанаца на долазак хришћана

Ренесанса


Верске реформе и ратови

 1. Реформација католичке цркве – настанак протестантизма
 2. Англиканизам – Енглеска Тјудора
 3. Хугеноти – грађански ратови у Француској
 4. Тридесетогодишњи рат – први општеевропски рат

Апсолутистичке монархије

 1. Карло V и Филип II – планетарна империја Шпаније
 2. Луј XIV – апсолутистичка монархија и француска превласт у Европи
 3. Настанак парламентарне монархије – Енглеска за време владавине династије Стјуарт (1603-1714)
 4. Немачке земље у XVIII веку и уздизање Пруске
 5. Русија од ослобађања од Монгола до припајања Крима
 6. Епоха просвећености

Срби и државе у којима су живели у раном новом веку

 1. Османско царство
 2. Хабзбуршка монархија
 3. Млетачка република – ширење Венеције Средоземљем
 4. Срби под страном влашћу
  1. Срби под турском влашћу
  2. Положај Срба у Хабзбуршкој монархији до краја XVIII века
  3. Срби под млетачком влашћу
  4. Сеобе између простора и култура
  5. Исхрана Срба у освит модерног доба