Архиве ознака: кнез Милош

Демагогија кнеза Милоша Обреновића

„Утврђивање владалачке власти био је један циљ Милошеве политике; задовољавање сељака био је други. Милош никада није пристајао да дели власт са господом; уопште није марио да буде икакве господе у његовој земљи; али навек је био готов да саслуша жеље и потребе сељачке масе, и да их, колико год могуће, задовољи. Један деспот који себе сматра за првог слугу народа, – то је био Милош. У прокламацији коју је издао по повратку у Србију, он је узвикнуо: Народе, снаго моја… Он је осећао да је његово самодржавље, само примљено од једне задовољне сељачке масе, може постојати.

У његовој политици осећа се с једне стране један националистички, а с друге стране један демагошки правац. С једне стране, он тежи да задовољи националистичке прохтеве који су јаки не само код образованих чиновника него и код простих сељака; с друге стране, тежи да одмах у законима и у управи отклони све оно на шта се сељак највећма жали и виче. […]

Као у спољашњој политици, тако и у унутрашњој Милош је гледао да задовољи широку народну масу. Он је живо разбирао на шта народ највећма виче, и хтео одмах да отклони све народне муке и невоље, чак и онда када се то није могло тако брзо учинити.

Међу народним жалбама, на једно од првих места, долазе жалбе на спорост судова: парнице трају годинама, и народ, који долази тако тешко до свога права, сматра да његова права нису довољно заштићена. Због тих народних жалби, Милош обраћа нарочиту пажњу уређењу судова. […]

Милошеве судске реформе доиста су убрзале суђење. У први мах, од тога су највише користи имали зеленаши, који су сада долазили много лакше до наплате својих дугова него раније. Последња заштита дужника која се налазила у спорости суђења, била је нестала; пресуде по дуговима, изрицане брзо по писменим исправама, извршаване су још брже преко нарочитих судских извршитеља. Ова брза наплата дугова пала је баш у време једне новчане кризе; имања дужника продавана су у бесцење, – и народ, који је раније викао на сувише споро суђење, стао је сада викати на сувише брзо. На Малогоспојинској скупштини дигла се читава олуја на министра правде Јефтимија Угриновића. […]

После 1830, када су се турске спахије морале селити из Србије, он није дао нипошто да њихове спахилуке приграбе наши великаши. Он је поставио начело, да је земља онога ко је ради, – и тиме обезбедио слободан сељачки посед. Али ето где је сада претила опасност да сељаку отму земљу његови зајмодавци, који би се постепено начинили земљорадничком аристократијом као влашке спахије. Крај такве аристократије, један неограничен кнез као Милош не би био више могућан: његово самодржавље претпостављало је земљу распарчану на велики број малих сељачких сопственика. […]

По једном гледишту, сељак се задуживао из стварне потребе: радиност се развијала, са све већим развијањем радиности, капитал је бивао све потребнији; […] Сељак ће бити презадужен за све дотле докле зеленашки капитал буде једини доступан сељаку. Ако смо ради да се сељак спасе зеленаша, треба организовати кредит, – треба створити новчане заводе код којих ће сељак добијати потребан капитал по умерени интерес.  Ово гледиште заступали су поглавито млађи либерали, људи који су учили економске науке на страни, као Милован Јанковић и Владимир Јовановић.

Друго је гледиште било ово. Сељак се не задужује из стварне потребе, него због својих многобројних мана. Добивши пуну економску слободу, негоњен од власти да ради, и непоучаван како да ради, сељак се улењио. Он празнује сувише дана у години; беспосличи по механама; очекује у својој пољопривреди много више од дарежљивости природе него од свога властитог труда. Наш сељак није раден […]

Сељачка нерадиност и сељачки луксуз јесу главни узроци сељачке презадужености. Уз то долази и одавање сељака на трговину; сваки би хтео трговати, јер је то лакше него орати и копати.[…]

Када се утврде прави узроци сељачке презадужености, онда постаје јасно да се давањем јевтиног кредита сељаку не би ништа добило. Кредит не би учинио сељака ни вреднијим ни штедљивијивим, нити би одбио од трговине оне многобројне сељаке који за њу нису. Јефтин кредит само би појачао склоности сељака ка задуживању. У једној земљи са тако неразвијеним привредним животом као што је наша, кредит није тако прека потреба. Што треба нашем сељаку, нерадном и назадном, без основних појмова из економне науке, то је ,,пољска регула“. […] Ово друго гледиште да зеленаштво не треба сузбијати организовањем кредита него стављањем сељака под туторство власти, заступали су махом консервативци у дукатовачким чланцима. Спор између либерала и консервативаца у питању зеленаштва био је у ствари спор између присталица привредне слободе и присталица полицијског регулисања привредног живота. Либерали су остављали сељаку неограничену слободу трговања и задуживања, и мислили да спасу сељака од зеленаштва тиме што би му понудили јевтинији и солиднији кредит од зеленашкога. Консерватици нису допуштали сељаку ни задуживање ни трговање без претходног одобрења власти; чак ни у пољопривредним пословима сељак не би био слободан, него би морао радити по ,,регулама“ које би власт прописала. Либерали су се позивали на начела економске слободе, која су тада била примљена у науци. Консервативци су тврдили да је пракса старија од теорије, и да економска начела која су постала у великим индустријским и трговачким земљама просвећенога запада, не одговарају примитивним приликама такве сељачке земље као што је наша. Спор између либерала и консервативаца, иако се водио поводом чисто економних питања, добио је брзо политички значај. Либерали су оптуживали консервативце да, посредством полицијског надзора над привредним животом сељака, желе појачати моћ полиције. Консервативци су пребацивали либералима да са својим обећањима јевтинијега кредита воде демагошу политику, и да би та зајмодавна банка о којој су они говорили имала за циљ да просипањем новаца у народ задобија сељаке за либералну странку. У ствари ни либерали ни консервативци нису давали Милошу оно што је он тражио, а то је брзо решење зеленашког питања. […]

Милош није могао тако дуго да чека. Он је налазио да се сузбијање зеленаштва мора нешто учинити одмах. Отуда код њега уместо једне велике систематске политике, низ малих мера, од којих неке одговарају либералним, а неке консервативним назорима, док су опет неке чисто његове. Од консервативаца је узео идеју о пољској регули. Такву једну регулу он је био издао 1837, крајем своје прве владе. Он је успоставља 15. септембра 1859, У тој се регули предвиђа, у којим се роковима имају свршити поједини пољски радови, и колико се од које врсте хране има посејати. Извршење ове уредбе остављало се нарочитим економима, који још нису постојали, него су се имали тек установити. Они нису установљени никада, и пољска уредба остала је стога непримењена. Та је уредба била само једна лепа жеља, и ништа више.

Милоша је нарочито мучило то, како да помогне оним сељацима који су већ били запали у зеленашке дугове, и који су се налазили у опасности да изгубе земљу. Они су запомагали највише, и њима је помоћ била најпотребнија. Консервативци и либерали, сувише заузети великим плановима будућности, говорили су о овој невољи садашњости тек узгред. Међутим, за Милоша је било најважније да тој невољи нађе лека, јер од тога је зависила популарност његове владе код сељака. 3. октобра 1859. Милош издаје овај законски пропис. Кад год дужник, од кога поверитељ наплату дуга судским путем тражи, изјави да је дуг прекомерним интересом нарастао, он ће бити дужан показати под заклетвом колики је дуг најпре био. Да би се спречило кривоклетство, заклетва се неће полагати пред судом, већ у цркви, пред окружним протојерејем и у присуству председника суда. Колико би дужник под заклетвом признао, толико би морао после платити, додајући, разуме се и закони интерес на то.

Код масе задужених сељака ова је мера била несумњиво популарна. Иначе, она је била врло опасна. Чим је од његове заклетве зависило колико ће имати на име дуга да плати, дужник је дошао  у велико кривоклетства: ако је пре дужник био пљачкан од несавесног повериоца зеленаша, сада се могло десити да поверилац буде опљачкан од несавесног дужника кривоклетника. Што је главно када су зајмодавци видели да од савесности и добре воље дужника зависи колико ће им од свог дуговања вратити, зајмодавци су престали давати зајмове: закон од 3. октобра 1859. уништио је и оно мало кредита што је у земљи било. Примајући заклетву против облигације, закон је тај био подешен за једно примитивно вече, у коме се још верује у светињу заклетве, и у коме писмена доказна средства још нису постала неопходно потребни услови привредног промета.  […]

Закон од 3. октобра, који је скоро сасвим уништио доказну снагу облигације, протумачен је тако, да дужници имају  да плате повериоцима колико сами хоће; да би се сузбио зеленашки кредит, кредит уопште био је заљуљан из основе. Закон од 3. октобра није се могао одржати; већ идуће године, новембра 1860, одмах по Михаиловом доласку на владу он је био  укинут. […]

Једна од тих невоља биле су шумске таксе; на народним скупштинама, оне су обележаване као „једна од највећих народних тегоба“. Те су таксе заведене 1857, при крају Карађорђеве владе, и биле један од главних узрока његове непопуларности. Раније, шумске таксе у правом смислу нису ни постојале. Ко је хтео да сече шуму, имао је дати само један грош за објаву, без обзира на број дрва које је хтео посећи, без обзира на њихову каквоћу, без обзира чак ни на циљ сече,- да ли се дрва секу ради личне потребе или за трговину. Тек 1857. дошао је један закон који је према свима тим околностима прописао праву тарифу. Народ је то схватио као потпуну забрану сече шуме; он је викао на чиновничку господу што му одузимају шуму, без које исто тако не може опстати као ни без ваздуха. Народне жалбе су беле тако једнодушне , да је и Милош, већ 20. марта 1859, поукидао све шумске таксе, и повратио старо благословено стање, када се, за један грош, добијало неограничено право сече. […]

Узета у целини, Милошева сељачка политика сведочи о доброј вољи да се бар најглавније тегобе народне одмах отклоне. Народ је дочекао Милоша са великим поверењем, као једног владаоца који је изашао из народа, зна од чега народ пати. И уме одмах да му помогне. О његовом скоро видовитом погађању народних потреба и о његовој скоро басненој срећи у свршавању послова, причала су се чуда. То није био чиновнички кнез као Карађорђевић, него кнез сељачки, – и народ је одмах навалио на њега са молбама и жељама, онако као што би прост свет навалио на каквога разглашеног врача. Милошев положај није био лак. Он је, истина, познавао народни живо, али, за 20 година његовог бављења на страни, народни се живот непрестано развијао и није више био онако прост као за време његове прве владе. Била су искрсла нова, врло тешка и замршена питања,- довољно је поменути питање зеленаштва,- која Милош није могао решавати на основу свога старог искуства, и која шта више,  у пуном старачком опадању, са јако смишљеном проницљивости, није могао ни потпуно схватити. Али, како је цео свет искао од њега да та питања реши, и веровао да их он може решити, само ако хоће, Милош је морао нешто учинити. Извикан чудотворцем, Милош је морао дати уместо чуда бар опсене. Питања пред којима се нашао, Милош није решавао лаган, методично, читавим низом добро смишљених мера, од којих су неке у први мах могле бити и непопуларне, али су се у крајњем резултату показивале благотворне. Уместо тога он је ударио у једну више или мање демагошку политику, гледао да народу одмах да неке олакшице, па му после тога тренутног олакшања било још горе него раније. Колио су његове мере биле срачунате на тренутни успех, видело се одмах под кнезом Михаилом, који је скоро у свим питањима морао узети други правац, и који је опозвао два најглавнија Милошева закона, – закон о укидању касације и закон о смањивању зеленашких дугова. Али, ако се Милош није показа велики државник који зида за будућност, он се показао оно што је увек био, велики опортунист и велики вођ гомиле. За време његовог бављења на страни, народни се живот могао јако променити, али не и народни карактер. Гомила остаје гомила, – или, као што је Милош својим језиком говорио, рита остаје рита. У општењу са гомилом Милош, своје друге владе, био је исто тако велики мајстор као и своје прве владе. Он је одмах осетио што народ управо жели, – и то му је брже боље дао, – или, ако му није могао дати, умео је бар да га лепо завара. Ма какви изгледали његови закони, проучавани у својим крајњим последицама, они су, за први тренутак, имали тачно оно дејство које је Милош хтео, а то је да задовоље и умире народ.“

Литература: Слободан Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила, Београд 1933, 102-128

Оставите коментар

Објављено под Србија

Самодржавље кнеза Милоша Обреновића

Милош Обреновић је постао вођа Срба у устанку против Турака. „Он је успео народ да потчини својој  власти и да, на начин такође суров, створи српску националну државу. Међутим, кнез је и после тога наставио да влада као какав везир „српске народности“. Очигледно је да се кнез тридесетих година нашао у једном огромном раскораку, између своје склоности у начину владавине и потреба народа у аутономној кнежевини.“[1]

Током своје прве владавине (1815-1839) „Кнез Милош је владао Србијом потпуно апсолутистички. Он није био ограничен ничим, ни законима нити каквом установом са којом би бар делимично делио власт, све до уређења Устава из 1838. године. Народном скупштином је суверено господарио, Савет често смењивао не дозвољавајући му да створи чврсто упориште, а влада је била у повоју без јасно утврђеног делокруга власти. Суд народа србског, је после учешћа у Милетиној буни, растурио, а локалне судске и полицијске власти биле су му у потпуности потчињене. Он је био господар живота и иметка свих поданика у Кнежевини. У том погледу, савременици су оставили суморну слику о кнезу, називајући га „правим тиранином и највећим безакоником“.

Кнежеви самовољни поступци нарочито су се испољавали у његовим односима према чиновницима. Свака особа коју је он изабрао морала се прихватити понуђене службе. „Ама, море, ја сам Господар, па хоћу да ме служиш; ако оћеш, оћеш; ако нећеш, опет оћеш, говорио је често кнез. Kо се службе примио тај је више  није смео оставити, а кнезу је остајало на вољу да га премести из једне службе у другу и из једног места у друго, и то прилично често и без икаквих повода. Шаљивџијске природе, кнез је често збијао неумесне шале са својим чиновницима. Они, и не само они, нису се смели женити, а поготово разводити, без кнежева пристанка, нити носити лепих хаљина, нити се возити у лепим колима. […] Ово кнежево уплитање у породичне и личне проблеме некако се подносило у време српско-турске управе, али тридесетих година била је већ сасвим неприхватљиво и несносно. Број оних који су били незадовољни кнежевом владавином непрестано је растао.“[2]

Кнежево самодржавље није оптерећивало само државне чиновнике, него га је тешко подносило и становништво. „Кулучење кнезу било је веома тегобно бројним сељачким и варошким породицама. Кулучило се кнезу за све и свашта, али је најпознатији био кулук при кошењу бројних кнежевих ливада. Правно укинуто 1837. године, кулучење је настављено до краја кнежеве владавине, али у далеко мањем обиму. Уз то, народ је био подстицан да кнезу чини поклоне у стоци.“[3]

Против власти кнеза Милоша подигнуто је неколико буна. Након масовне Милетине буне (1835) кнез је био приморан да дозволи да му се власт ограничи уставом, који је кратко потрајао (само 55 дана) због незадовољства Руског царства (званичког заштитника Србије) и Османског царства (чији је Србија формално била део) што нису консултовани. Кнез Милош је бранио право Србије да самостално уређује односе у њој, иако му је уставом власт ограничена.

Сукоби кнеза и других народних старешина су били настављени док у Цариграду, уз посредовање Руског и Османског цаства, није 1838. године донет („Турски“) устав, којим је одређено да кнез мора да дели власт са Државним саветом. „Од проглашења Устава кнез је био обузет мислима да се ослободи основног закона и саветника путем изазивања народног незадовољства. Његови људи одмах су започели рад у том правцу. После кнежевог повратка у Крагујевац марта месеца, они су бунили народ у околини против поретка који се заводио. Мада је таквих случајева било више, кнез се није могао одлучити за замашнији покрет.

У напорима кнеза Милоша да скрши ојачали уставобранитељски покрет нашла је места идеја о привременом напуштању земље.“[4] Кнез је хтео да поврати поверење Руског и Османског царства, које је изгубио када је Србија самостално покушала да донесе устав 1835. године, а кнез потом покушао нови спољнополитички ослонац да нађе код дипломатског представника Енглеске у Београду. „Кнез Милош је затражио опроштај од руског цара, признавши своју велику грешку. […] Међутим, Руси су брзо сазнали да је кнез намеравао да одложи примену Устава док од Порте не добије одобрење да оде у влашку или Цариград, где би поднео жалбу султану против ограничења његових владалачких права.“[5] Пре него што је стигао да оде у Русију избила је буна „јер се заносио плановима да се обрачуна са опозицијом насилним путем […] Упоредо са војном побуном, требало је да тече и побуна сељака у централном делу Шумадије. […] Нико у Београду није сумњао да иза побуњеника стоји кнез. То је уставобранитеље мобилисало у толикој мери да су усмерили сву снагу на угушење буне и сламање последњег кнежевог отпора. Не оклевајући ни за трен, добро организовани, ни су предузимали праве мере и реаговали у прави час. […] Састанак код везира протекао је у врло напетој атмосфери. Мада кнежев противник, руски конзул је морао да стишава саветнике који су просто кидисали на владара. […] Отворено му је речено да он стоји иза буне, мада није било писмених доказа, и да због тога не само да може бити затворен у тврђаву код Турака већ и живота лишен. Од тог тренутка он је био играчка у рукама Савета. Сва акта која су му доношена он је без противљења потписивао. Ту и тамо, чинио је мање напоре ради прикривања свог учешћа у подизању буне. Уместо да пружа подршку побуњеницима, кнез је једноставно потписивао наредбе Савета против бунтовника и писма упућивана народу у узнемиреним и побуњеним окрузима да се примире. То је пресудно утицало на даље ширење буне и бескрвно полагање оружја побуњеника пред Вучићем [Тома Вучић Перишић који је у Милетиној буни 1835. бранио кнеза]. […] Опкољен од бројније Вучићеве војске којој је пристигла помоћ, без способних официра који би умели да искористе предност топова, изложени вишедневној јакој киши, а без намирница, побуњеници су се предали 28. маја [1839]. Вучић је све војнике разоружао и свукао до кошуља и гаћа и тако понижене распустио кућама. […] Јованова буна, чији је инспиратор био кнез Милош, завршила се без проливања крви. Она није успела само зато што је кнез био одсечен од народа и што није имао спремније и способније организаторе од брата Јована и саветника Илије Поповића. Лоше организована и без правог предводника, буна је још на самом почетку била осуђена на пропаст. Под притиском Савета, у страху да не изгуби голи живот, кнез је био приморан, иако је буну подигао, да потпише неколико аката против побуњеника и именује Тому Вучића-Перишића за врховног народног предводника против бунтовника. Контрадикторан став у овој буни најречитије говори да је кнез Милош изгубио главу и наговестио да је на сигурном путу да изгуби и престо. Смиривши побуњенике, уставобранитељи су преко локалних власти упознали сав народа са буном. Сакупљеном народу они су читали посебно састављене говоре у славу благодарног Устава.

Милошев пад непосредно је везан за ову буну. Опозиција предвођена Вучићем, дошла је у току угушења буне на идеју да преко Скупштине примора кнеза да поднесе оставку, пошто он није могао да се помири са установом уставног владаоца. […] Одржана је у логору код Крагујевца Скупштина „на којој је врховни предводитељ окупљеном народу објаснио да кнез не може да дође у Крагујевац и да треба да иду к њему“ Представници дванаест округа, колико је било заступљено на њој, изабрали су по дванаест депутата и по једног среског начелника, који су са Вучићем кренули у Београд. Несумњиво је да су за депутате изабрани искључиво присталице опозиције. Вучић је са собом водио, поред депутата, и више од 40 истакнутих побуњеника са Јованом Обреновићем на челу. […]

Била је то прва Скупштина којој кнез није присуствовао. Пре отварања скупштине уставобранитељи су га суочили са братом Јованом, пр чему су они изменили један против другог много оптужби и ружних речи. Кнеза су уставобранитељи оптужили за подстицање побуне, а потом га позвали да „изађе међ народ да се оправда или да оставку да“. У насталој атмосфери, кнез Милош више није имао храбрости да прихвати позив и да се појави пред Скупштном. У њој је можда и било његових присталица, али ни они нису смели јавно да бране кнеза. У раду Скупштине највише су се истицали Вучић и Стојан Симић. Они су побуњивали народ против кнеза и једини били у стању, када је народ у својим захтевима прелазио разумну границу, да га стишавају и тако му намећу своје намере. Један од присутних на Скупштини, Сипријан Роберт, забележио је да се Вучић тих дана у Београду понашао „као римски диктатор“.

На Скупштини су се чули и овакви повици „Нека изађе књаз да га камењем заспемо: сад видимо откуд нас је толико времена лед био и нећемо више да нас мрак једе, као досад“. Утишавајући присутне, Вучић и Симић предложили су им да на основу Хатишерифа и Берата узму за кнеза Милошевог најстаријег сина. На то се из масе чуо повик: „Нећемо ни змиче од змије“.

Истог дана су депутације, састављане од саветника и министара у неколико нарата одлазиле кнезу и приморавале га да поднесе оставку. Иако се налазио у незавидној ситуацији и увиђао да се опозиција одупрети не може, кнез је покушао да одложи сам чин абдикације за неко време. Поново је изјавио Савету да жели, пре него што поднесе оставку, да оде руском цару Николи да потражи савет. Али времена за тактизирање није било. Савет није уважио кнежеву жељу. Увече, првог скупштинског дана, једна гомила под прозорима његовог конака претила је кнезу да ће га каменовати ако не поднесе оставку. […] кнез Милош је решио да да оставку, пошто се нашао у потпуно безизлазној ситуацији. […] У његово име потписао ју је, пошто је он био и остао неписмен, његов млађи син Михаило у 10 часова 1/13. јуна 1839. године.

Акт којим је званично препустио управу земље свом старијем сину Милану објављен је у Новинама србским на дан кнежева напуштања Србије и званично је упућен свим властима у унутрашњости земље […] У њему нису наведени прави разлози због којих је абдицирао. Ту је истакнуто да се добровољно, због слабости здравља „изнуренога многогодишњим трудовима мојим“, одриче кнежевског достојанства у корист Милана […] Пошто му је неопходан одмор Србију напушта „на свагда“. […] После одласка из земље, кнез се жалио Порти и руском двору да је оставка од њега изнуђена, што је било тачно. Руска дипломатија оспоравала је кнежеву тврдњу. […] Бивши кнез је намеравао да пређе у Аустрију, али му Савет то није дозволио. Он је, после тога, одлучио да оде у Влашку. Милош је напустио Србију са својим млађим сином Михаилом. 15. јуна 1839.

Опозиција је, преко депутата, желела да казни кнеза због покретања буне против Устава и поретка који је на њему био почео да се заснива. Зато је чврстим захтевом, сажетим и изричитим, тражено од кнеза да подмири трошкове побуне „њиме самим проузроковане“. Кнез је Савету и преко њега Скупштини одговорио да се он одрекао престола да не би одговарао за ову буну „ни персоном ни новцима за трошкове њене“. Савет му је одговорио да ће и ово поднети дворовима на решење.

Ово веома јасно говори да је опозиција приморала кнеза да поднесе оставку понајвише тиме што је имала непобитне доказе о његовом учешћу у буни. Очигледно је да кнез није могао да пронађе могућнот да прикрије своје учешће. Дакле, то је био непосредан повод да се престола одрекне у корист сина Милана.

Депутати су, као и опозиција, из чијих су редова углавном изабрани, настојати да кнеза што више оптерете. Тражили су од њега, петом тачком, да за све грешке јемчи својим добрима, с додатком да то не сме да падне на терет нити његовом наследнику нити народу. Кнез се обавезао да све што буде доказано надокнади из сопствених добара.“[6]

Милош Обреновић се вратио у Србију и на престо после две деценије, провевши на власти још две године (1858-1860), док није умро. Кнез у позним годинама, средином осме деценије живота, није био спреман да мења начин владавине на који је навикао.

„По повратку у Србију, Милош је говорио да ће владати као „конштитуционални владалац“. За његове прве владе, људи су због те речи „конштитуција“ губили главу; али отада је свет напредовао, па, како изгледа, и Милош с њиме. Кабули-ефендији он је говорио друкчије. Њему је одмах саопштио да не може владати по Уставу од 1838. „А шта ће радити , докле се Устав не промени?“ писао је Турчин. „Нећу га поштовати“, одговорио је Милош.

Овај разговор с Кабули ефендијом изражава право гледиште Милошево на „конштитуцију“. Треба додати да он није могао владати смао по Уставу из 1838, него уопште ни по каквом уставу. Он се у Србију вратио 1859. с истим схватањем владалачке власти с којим је 1839. из Србије изашао. То је схватање било не може бити простије: у земљи постоји једна права власт: то је владалачка; све остале власти служе само за параду. […] Прва власт која је осетила да убудуће има да служи само за параду, био је Савет. […] Испрва, Милош је мислио да Савет просто укине. Када се то показало немогућно, Милош гледа да Савет начини безопасним. Он му је опасан из два разлога: прво, што су саветници стављени под заштиту Порте, тако да их кнез, без Портиног пристанка, не може сменити чак н онда када учине кривично дело; друго, Савет је опасан зато што је сав састављен од Карађорђеваца и од присталица саветске олигархије: ниједна од ове две групе није пријатељски расположена према Милошу. […]

За нове саветнике Милош поставља махом народне старешине из своје прве владе, људе просте и нешколоване. У Милошевом Савету, по речима једног савременика, нема ниједног који би знао неки страни језик, а има само један који је, и то овде  земљи, свршио неке више школе. За једног од саветника говори се да је једва писмен; судећи по његово потпису, то не изглед измишљотина. Ти су људи без сумње били народне старешине двадсесет година раније, када се главна дужност народног старешине састојала у томе да бојем држи народ у послушности, и да хвата хајдуке. Али ти су људи били сасвим недовољни за дужност саветника у једно доба, када је Савет имао да израђује законе и да решава о питањима велике политике.

Према таквим саветницима Милош није имао никаквих обзира. […] За своје прве владе он је употребљавао министре и саветнике за набавку соли и за уређивање својих приватних добара. Њему стога не изгледа ништа неприлично упутити једног саветника да гледа како се насипа један јавни друм. […] Он сматра Савет за чисто законодавну комисију, која нема другог посла него да израђује законске пројекте. Ван тог круга послова Савет нек се не пружа. […]

Када је Милош поступао овако са старим „високославним Совјетом“, може се мислит како је тек поступао са министрима. Под Карађорђевићем, министри су узимани из реда саветника; тако је било прописано ако не уставом од 1838, а оно устројством Савета од 1839. Милош, који се није обазирао много ни на Устав, сматра ово устројство као и да не постоји. Своје министре он обично узима ван реда саветника; тиме још јаче истиче да су министри чисто његови органи, и да са Саветом немају никаква посла. Докле су узимани из реда саветника, министри су, после иступања из владе, враћани на своје старо место у Савету; то обезбеђено саветничко место било је јемство да ће министри очувати извесну самосталност према кнезу и да неће постати оруђа његове самовоље. Под Милошем, министрима није обезбеђено ништа: они су министри докле их он трпи; када му престану бити у вољи, он им може дати какву другу службу, али не мора. […] Од својих министара Милош тражи да су кротки и послушни, да подносе без роптања његова натресања једног деспота који већ пада у старачку ћудљивост. О члановима његовог првог министарства каже се у једним новинама, да се не зна ко је од кога тиши и мирнији. За све што ураде, они имају један исти разлог: „Господар тако хоће!“ […] Министри су за њега прости писари; имају да пишу оно што им кнез нареди; шта ће им пак наредити, то је његова ствар. […] Сматрајући Савет као једну комисију за израду законских пројеката, а министре као своје писаре, Милош се начинио исто онаквим неограниченим господарем какав је био и за своје прве владе. […]

Самовоља Милошева осећа се чак у финансијским и у судским пословима. Под Карађорђевићем, утврдило се као правило које не трпи изузетка, да свака наредба која повлачи издатке из државне касе, мора бити претходно одобрена од Савета. Милош сваки час издаје такве наредбе сам на своју руку; министар финансија не сме ни да помисли да те наредбе не изврши; он плаћа што се има платити, па после трчи и богоради око Савета за његово накнадно одобрење. […] Он узима из државне ергеле известан број коња; једне задржава за себе, друге поклања пријатељима; ни једне ни друге не плаћа управи ергеле, која је у највећој заблуди како да оправда овај расход у својим рачунима. Не смејући да тражи новац од Милоша, она чека Михаилов долазак на владу; онда подноси њему рачун на исплату, и он га плаћа. […]

У судским пословима одавно је већ ускраћено кнезу свако друго мешање осим давања помиловања. Али Милош не може да заборави лепа времена своје прве владе када је кнез био врховни суд. Он покушава да се, ако икако могуће, умеша у суђење […] Милош покушава да се меша у судске послове, од случаја до случаја, без икаквог законског основа, просто силом свог кнежевског ауторитета. О томе постоје многобројни примери. Његов политички агент Филип Станковић, који је једну парницу изгубио код суда, тражи да му се суди наново. Суд одбија овај захтев. Милош, потакнут од Филипа, дозива преда се председника суда и засипа га грдњом, што није задовољио Филипа. Исто тако, када је суд ослободио нека лица оптужена за спремање атентата на кнеза, председник суда има да издржи добру ватру од Милоша: псовка пљушти, и то сасвим крупна. Али не пролази све на псовци: председник суда и сви чланови бивају премештени из Београда у унутрашњост. […]

Поред свега свог наваљивања Милош није у стању да потчини себи суд онако како би хтео: за ових двадест година колико је Милош провео ван Србије, суд је тако утврди своју независност, да кнез не може више да га натера да суди против закона. Милошу остаје само да грди судије чијим радом није задовољан, – и он се тим правом грдње користи у пуној мери. Осим тога, ако није у стању да добије судску осуду оних људи на које се изузео, он може бар да их преко полиције протерује или притвара. На пример, за све време његове друге владе, Миливоје Петровић не сме да мрдне из своје Блазнаве, када га је Милош протерао,  – а Вучић и умире у притвору, у коме је без какве одређене кривице, чисто по Милошевој наредби, држан.

Укратко, за своје друге владе Милош је покушавао да влада исто онако као што је владао за време своје прве владе. Разлика је била само у томе, што је сада ипак било више правне свести код људи него раније, па зато ни Милош није могао терати баш сасвим онако како је био навикао. У својим главним цртама, његов начин управе, који је он називао „конштитуционалним“, није био ништа друго него чисто патријархално самодржавље. Један од његових министара рекао је сасвим тачно: кнезу Милошу никако не иде у главу да треба владати по закону; због тога што он воли ову земљу и зна њене потребе боље од свакога, он мисли да је његово да заповеда, а сви други имају да слушају.“[7]

[1] Р. Љушић, Кнежевина Србија (1830-1839), Београд 1986, 206.

[2] Р. Љушић, 203-205.

[3] Р. Љушић, 205.

[4] Љушић, 439.

[5] Љушић, 439.

[6] Љушић, 442-457.

[7] Слободан Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила, Београд 1933, 69-86.

1 коментар

Објављено под Србија

Значај Сретењског устава

Први кнез Србије, Милош Обреновић (1817-1839), владао је неограничено до избијања Милетине буне (1835), коју су подржали чак и његов брат Јеврем (надао се да би он могао да наследи престо) и супруга Љубица (због неверства мужа којем је 1819. убила љубавницу). Кнез је због масовности буне (народ привучен захтевима за смањење пореза) био приморан да удовољи побуњеницима, који су тражили и ограничење власти кнеза доношењем устава којим би био успостављен Државни савет. Устав је усвојен на црквени празник Сретење 1835. године, али је важио само 55 дана док није укинут због противљења покровитељског Руског царства, које су подржали сизеренско  Османског и суседно Аустријско царство. Те конзервативне државе су на устав гледале као на производ револуционарних идеја проистеклих из Француске, где је монархија била укинута убиством владара. Још више им је сметало што је Србија приграбила право политичког самоопредељења, што није одговарало њеном положају према Османском и Руском царству.

„Значај Сретењског устава био је у томе што се за њега изборио народ једном буном, што је успео прописно да ограничи владаоца, што је увео и оснажио грађанска права, што је прописао национална (државна) обележја земље, што је Народној скупштини дао вид легалности. И, најбитније, донет је у земљи без учешћа сизеренског и покровитељског двора, јер се хтело отићи корак даље у државној самосталности, иако се у томе поклекло. Сретењски устав је одражавао право стање прилика у Србији, а на европској сцени је изазвао буру негодовања и стога је био укинут.“

Радош Љушић, Кнежевина Србија (1830-1839), Београд 1986, 145.

1 коментар

Објављено под Србија, XIX век

Прве новине у Србији

Срби су тек стицањем аутономије од Турака добили право да отворе штампарију, што је званично дозвољено 1830. године. Неопходна опрема, купљена у Русији, је у Србију стигла у лето 1831. године.

Али књиге штампане у Књажеско-србској књигопечатњи нису могле да се извозе у Аустрију све до 1839. иако је молбу за њихово допуштење кнез Милош упутио кнезу Метерниху седам година раније.

Припреме за издавање новина започете су одмах по отварању штампарије које је 1833. године премештена из Београда у Крагујевац.

Новине србске  појавиле су се тек 5/17. јануара 1834. године, под уредништвом Димитрија Давидовића. Новине су биле за ондашњу Србију и њеног неписменог владара непознаница, па је опрезни Обреновић поверење поклонио свом секретару, који је имао богато новинарско искуство…

Новине србске биле су пре свега службени лист Кнежевине Србије, који је у току Давидовићевог уредништва имао и обележје политичког гласила. Излазио је једном седмично, суботом, на два листа… Пошто су имале службени карактер, пре свега због објављивања законских прописа и указа, оне су биле намењене чиновницима Кнежевине, али и „љубитељима читања“.

Цена новина је била минимална, толика да покрије трошкове хартије и штампања.

Највише претплатника било је 1834. и 1835. године, до лета прве године излажења било је 600, касније се број претплатника повећао… После Давидовићевог уредништва број претплатника је пао 1836 –  300, а  1837 – 150…

Занимљивој је да се одељак о Турској у првим бројевима налазио у рубрици „Иностране вести“, да би се потом, пошто су се српске главе мало охладиле од еуфорије стицања аутономије, схватило да је Србија још у саставу Турског царства и да се таквим распоредом вређају суверена права султана…

Ни књиге ни новине нису могле да се штампају без одобрења. Неповерљив према књигама и новинама и због тога што је био неписмен, Обреновић је још 1832. године увео цензурисање књига…

Давидовић је, као искусни новинар, у повољним спољним и унутрашњим приликама после сгицања аутономије, успешно уређивао политичку хронику у оквиру рубрике „Сербија“. Зато што се сувише упустио у писање политичких текстова, „сходно духу слободномислећих народа“, прво га је кнез упозорио, на шаљив начин, посредством кума Јакшића, а потом га строго укорио непуна три месеца после изласка новина. Зато су од почетка априла Новине србске стављене под цензуру која је поверена министру правде и просвете Лазару Тодоровићу, што је само делимично обуздавало расписано Давидовићево перо. Кнез му је замерио што је у једном тексту обавестио јавност о болести престолонаследника Милана, после чега је био привремено суспендован (децембар 1834). Давидовић, у то време министар иностраних послова и уредник, предао је уређивање новина министру Лазару Тодоровићу. Том приликом извињавао се кнезу због учињеног пропуста, наглашавајући да се „једнако трудио одушевити народ и сваког читатеља, био он Србин, био стран, оним жаром којим сам ја одушевљен“.

Литература: Радош Љушић, Димитрије Давидовић, Београд 2013, 103-112.

Оставите коментар

Објављено под Србија

Како су са власти одлазили владари из династије Обреновић

Србијом су владала петорица Обреновића, од којих један занемарљиво кратко, а двојица у два наврата. Двојицу је са власти скинула природна смрт, двојица су убијена,  двојица су се повукла са власти, а један је смењен. Све то за непуни век.

Обреновићи су српска владарска породица, која је владала Србијом већим делом XIX века (1815-1842. и 1858-1903). Родоначелник династије је био вођа Другог српског устанка Милош Обреновић. Он је наставио да влада Србијом и након устанка и стицања аутономије. Од 1830. године се као кнез налазио на челу аутономне кнежевине Србије. И током тог периода он је владао на исти начин као и за време устанка – самовољно, што су му замерили неки који су такође хтели удео у власти. Издејствовали су ограничење Милошеве власти путем Устава, по којем је кнез власт требало да дели са Саветом, који би чиниле истакнуте народне старешине. Милош, чија владавина до тада није била ограничена законима, није могао прихватити никакву деобу власти, па се радије повукао, одредивши за свог наследника старијег сина Милана.

Болесни Милан Обреновић се на власти задржао само месец дана, а након његове смрти 1839. године га је наследио малолетни брат Михаило. Млади Михаило Обреновић је намеравао да влада попут његовог оца, те је имао исте противнике, који су се почели називати уставобранитељима, правдајући своју борбу за ограничење Михаилове власти борбом за поштовање Устава. За разлику од његовог оца Милоша, који се са власти сам повукао, Михаила је сменила Народна скупштина, после три године његове владавине, 1842. године.

Уследио је период када је кнежевску власт имао син покојног вође Првог српског устанка, кнез Александар Карађорђевић, а још већи утицај уставобранитељи. Тако је било до 1858. године, када се борба око већег удела у власти између кнеза и Савета није завршила сменом кнеза на заседању Народне скупштине 1858. године.

На власт је 1858. поново доведен остарели Милош Обреновић, који је тад имао 78 година. Иако су се у међувремену измениле околности, Милош је сматрао да, пошто га је вратио на власт, народ од њега очекује исти начин владавине као и пре. Кнез Милош стога није нарочито обраћао пажњу на законе који су ограничавали кнежевску власт. Умро је већ 1860. године. Након његове друге владавине уследила је и друга владавина његовог сина Михаила.

Друга владавина кнеза Михаила представљала је период највећег дотадашњег угледа младе српске државе. За свој основни задатак сматрао је припреме за ослобођење неослобођених крајева од Турака. У циљу тога је склопио и савезе са другим балканским хришћанским нацијама, истицавши се као најистакнутији чинилац тог савеза. До краја његове владавине није подигнут општебалкански устанак, али су извршене припреме за њега, у склопу којих је остварен и дипломатски успех у виду протеривања турских војника из Србије. Спољнополитичком циљу Михаило је подредио и унутрашњу политику, владајући као просвећени апсолутиста, чиме је стекао непријатеље. Убијен је у атентату 1868. године. Убиство није до потпуно разјашњено, нису откривени сви подстрекачи, а зна се да су га убила браћа Радовановићи, који су се светили за робију њиховог брата, и који су се надали да би у метежу који би уследио након убиства кнеза могли на брзину да заузму власт, у чему нису успели.

Михаило није имао законите деце (имао је ванбрачног сина), па га је наследио малолетни унук његовог стрица – кнез Милан Обреновић. Током две деценије његове владавине Србија је стекла међународно признање (1878) и уздигнута у ранг  краљевине (1882). Изморен бурном владавином (током које је ратовао против Турака, Бугара и гушио народну буну), први српски краљ после Немањића се са престола повукао 1889, уступивши власт свом малолетном сину Александру.

Краљ Александар Обреновић је био последњи владар Србије из династије Обреновић. Његова бурна владавина започета је и завршена државним ударом. Најпре се 1893. прогласио пунолетним и ослободио туторства намесништва, а на крају је у официрској завери убијен 1903. године (истог датума када и кнез Михаило 35 година раније, о чему извршиоци атентата нису водили рачуна). Обнажена и унакажена тела краљевског пара (утврђене су двадесет и три ране на краљевом и двадесет на краљичином телу) официри су избацили кроз прозор двора у башту, где су лежала око четврт сата.

Након њега Србијом су поново завладали Карађорђевићи, који су власт задржали до укидања монархије у Србији, односно Југославији, за време Другог светског рата.

Владари Србије из династије Обреновић:

  • 1815-1839 и 1858-1860 кнез Милош Обреновић
  • 1839-1839. кнез Милан Обреновић
  • 1839-1842. и 1860-1868. кнез Михаило Обреновић
  • 1868-1889. кнез Милан Обреновић, краљ од 1882.  године
  • 1889-1903. краљ Александар Обреновић

ЛИТЕРАТУРА:

Историја српског народа V-1, VI-1, Београд 1981, 1983.

Р. Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008.

Р. Љушић, Кнежевина Србија 1830-1839, 2004.

С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, Београд 1900.

С. Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила, Београд 1990.

С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, I-III, Београд 1990.

С. Јовановић, Влада Александра Обреновића, Београд 1990.

С. Рајић, Александар Обреновић, Београд 2011.

Оставите коментар

Објављено под Србија