Рани нови век (од открића до револуција)

Од краја 15. до краја 18. века.
Сусрети континената, ренесанса, верске реформе и ратови, апсолутистичке монархије, Срби и државе у којима су живели у раном новом веку.… Read More Рани нови век (од открића до револуција)