Дуги 19. век

Доба револуција

 1. Индустријска револуција
 2. Настанак Сједињених Америчких Држава (САД)
 3. Француска грађанска револуција
 4. Наполеоново доба
 5. Бечки конгрес – преобликовање политичке мапе Европе након Наполеонових ратова
 6. Света алијанса – покушај обнове предреволуционарног стања
 7. Деветнаести век као прекретница у развоју образовања у Европи

Европа нација

 1. Француска 1815-1870.
  1. Француске у периоду између два царства (1815-1852)
  2. Друго француско царство (1852-1870)
 2. Викторијанска Енглеска – Велика Британија за време владавине династије Хановера
 3. Руско царство 1796-1881.
 4. Уједињење Италије
 5. Уједињење Немачке


Доба империјализма

 1. Живот у Европи на прелазу из 19. у 20. век
 2. Политичке идеологије
 3. Политичка мапа Европе у деценијама уочи светског рата
 4. Империјализам
 5. Империјалне силе
 6. Изваневропски свет у доба империјализма
 7. Империјални сукоби и савези

Први светски рат