Дуги 19. век

Доба револуција


Епоха XIX века


Доба империјализма


Балкан

Први светски рат